Přeskočit navigaci

[ N ] Finanční řízení

  • Kód oboru: 63-41-N/16
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium je zaměřeno na základní teoretické otázky financování firem v prostředí tržní ekonomiky, na znalost výpočtu a intepretace finančních ukazatelů, v návaznosti na ně na přijímání vhodného rozhodnutí, sestavení finančního plánu a zhodnocení jeho plnění. Student se naučí aplikovat znalosti z finančního a manažerského účetnictví, účetnictví rozpočtových a příspěvkových organizací i účetnictví bank. Předměty: účetnictví, ekonomika, finanční řízení, komerční právo, psychologie, sociologie.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako referent v útvaru financování, účetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, v personálních útvarech, jako obchodní zástupce, berní a daňový poradce, pracovník sociálního a důchodového zabezpečení, v peněžnictví a pojišťovnictví jako komerční pracovník, bankovní disponent, směnárník, taxátor, likvidátor.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha