Přeskočit navigaci

[ N ] Ekonomika a management podniku

  • Kód oboru: 63-41-N/12
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor má dvě zaměření: ekonomické a strojírenské. Student se naučí pracovat s odbornou literaturou a informacemi, ovládat ekonomické nebo strojírenské disciplíny, orientovat se v problematice tržního hospodářství, řídit a organizovat práci podřízených zaměstnanců.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v různých podnikových funkcích a ve funkcích veřejné správy.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP