Přeskočit navigaci

[ N ] Firemní ekonomika

  • Kód oboru: 63-41-N/11
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je zaměřen na oblast ekonomiky a řízení firmy nebo její části (rozhodování, vedení porad, plánování, určování cílů a strategie jejich dosažení). Student se naučí vnímat firmu v její celistvosti, chápat ekonomické vztahy s vnějším prostředím (rozbor konkurenčního prostředí, spolupráce s jinými subjekty, průzkum trhu, reklama a propagace), využívat moderní systémy řízení a řešit náročnější problémové situace. Naučí se komplexně zajišťovat specializované agendy z oblasti účetnictví, odměňování, kalkulací, tvorby cen, rozpočtování a navazujících ekonomických činností (plánování, financování, rozbory, controlling), včetně zpracování metodických výkladů a řízení prací při týmovém řešení úkolů z příslušných ekonomických oblastí.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v soukromých firmách i státních organizacích, v útvarech finančních, investičních, účetních, daňových, marketingových, obchodních a prodejních. Může pracovat ve firmách se zahraniční majetkovou účastí, v bankovnictví, pojišťovnictví nebo celní správě.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha