Přeskočit navigaci

[ N ] Zahraniční obchod

  • Kód oboru: 63-41-N/08
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro zahraničně obchodní činnosti ve výrobních a obchodních podnicích. Student se naučí vést účetnictví pro podnikatelské subjekty, provádět finanční analýzu, komunikovat se zahraničními obchodními partnery, získá znalosti z oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních hospodářských vztahů a mezinárodních financí, seznámí se s odbornou ekonomickou terminologií v cizím jazyku a získá znalosti bankovního systému a platebního styku. Předměty: ekonomika mezinárodního obchodu, mezinárodní hospodářské vztahy, mezinárodní finance, mezinárodní marketing, platební styk, psychologie a sociologie pro ekonomy, společenský styk a diplomatický protokol, cizojazyčná korespondence.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve výrobních a obchodních podnicích zaměřených na vývoz, dovoz nebo intrakomunitární obchod, v podnicích zaměřujících se na mezinárodní marketingovou činnost, v institucích podporujících zahraničně obchodní činnost, v českých centrech zřizovaných Ministerstvem zahraničních věcí ve vybraných státech, na finančním trhu např. v peněžních ústavech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha