Přeskočit navigaci

[ N ] Marketing pro střední stupeň řízení

  • Kód oboru: 63-41-N/07
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program se zaměřuje na přípravu studentů k výkonu odborných činností v oblasti marketingu. Program je postaven na postupném seznámení studentů s ekonomickým a právním kontextem marketingových činností, zpřehlednění různých typů marketingových aktivit, a na něm postaveném nácviku souvisejících konkrétních činností jako marketingový výzkum, návrh reklamní kampaně nebo analýza konkurence. Tyto oblasti tvoří podstatnou část povinných, profilových modulů, s doporučeným pořadím od obecnějších znalostí a dovedností ke konkrétním.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent je vybaven takovými poznatky z oblasti marketingu, aby byl připraven vykonávat funkce v marketingových útvarech výrobních i obchodních firem, v bankovnictví a peněžnictví a v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Další pole působnosti jsou marketingové a reklamní agentury. Absolventi nacházejí uplatnění v administrativě, středním managementu, obchodu, marketingu a reklamě, jako pracovníci ve službách i v prodeji.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP