Přeskočit navigaci

[ N ] Řízení a zabezpečování jakosti

  • Kód oboru: 63-41-N/05
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje k výkonu funkce technického (technicko-ekonomického) kádru pro činnost výrobních podniků, podniků služeb, obchodu i státní správy v oblasti práce s normami ISO 9 000 a výše. Student se naučí zabezpečovat a realizovat činnosti spojené s provedením certifikace, zajišťovat údržbu systému sledování jakosti, vykonávat činnosti vnitřního auditora norem ISO, vybudovat, udržovat a zlepšovat systém zabezpečování jakosti (Quality Management System - QM systém) v malém či středním podniku, koordinovat činnost odborných orgánů podniku v QM systému v malém či středním podniku, plnit specializované funkce v QM-systému velkého podniku.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9 000 a výše (např. jako manažer jakosti) ve výrobních podnicích, podnicích služeb a obchodu i státní správě.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP