Přeskočit navigaci

[ N ] Daňová a finanční správa

  • Kód oboru: 63-41-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti spojené s řízením a ekonomikou obchodních společností. Student získá znalosti z oblasti daňové problematiky, marketingu a managementu, finančního hospodaření podniku, daňového a finančního účetnictví, bankovnictví, hospodářské korespondence.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, ve správě sociálního zabezpečení, v peněžních ústavech, v podnikatelské praxi na pozicích ekonomických, právních a obchodních.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP