Přeskočit navigaci

[ N ] Marketing

  • Kód oboru: 63-41-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium je uspořádáno modulárně. Základními prvky vzdělávání jsou moduly, které se prolínají dalšími čtyřmi vzdělávacími programy. Každý modul, ať už povinný, povinně volitelný nebo volitelný, je ohodnocen určitým počtem kreditů. Všichni studenti absolvují společný základ, který je východiskem pro další odborné vzdělávání. Během studia je možné svůj původní výběr změnit a přestoupit podle možností školy na jiný vzdělávací program. Nabízí se tyto varianty: 39-41-N/01 Bezpečnost práce a krizové řízení, 37-41-N/01 Dopravní a spediční činnost, 63-43-N/05 Finanční řízení, 63-41-N/06 Řízení výroby.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako obchodní cestující, obchodní referent, plánovač, odbytář, pracovník marketingu, logistik skladových operací.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha