Přeskočit navigaci

[ M ] Ortoticko - protetický technik

  • Kód oboru: 53-44-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zdravotnictví (Kód: 53)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí poskytovat zdravotní péči, tj. podílet se na konstrukčním řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek, konstruovat ortotické pomůcky, aplikovat, popřípadě upravovat sériové pomůcky, seznamovat pacienty s pomůckami a provádět jejich základní zácvik zaměřený na používání pomůcek a základy jejich údržby.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Přírodopis, Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní na odborných protetických pracovištích, ve zdravotnických zařízeních nebo samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve zdravotnických oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP