Přeskočit navigaci

[ N ] Diplomovaný farmaceutický asistent

  • Kód oboru: 53-43-N/11
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zdravotnictví (Kód: 53)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program byl vytvořen Asociací ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické. Splňuje vysoké požadavky EU a je platný pro všechny školy. Připravuje pro práci na farmaceutických pracovištích. Student se naučí připravovat léčivé přípravky na lékařský předpis, zkoumadla a diagnostické prostředky in vitro, vydávat a kontrolovat léčiva a zdravotnické prostředky, poskytovat informace o jejich správném užívání a uchování, vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, provádět odborné činnosti spojené s objednávkou, skladováním a distribucí léčiv, parafarmak a prostředků zdravotnické techniky, zejména ve zdravotnických zařízeních lékárenské péče, lůžkové a ambulantní péče, používat nejmodernější metodické postupy, přístrojovou a počítačovou techniku. Získá vědomosti z medicínských oborů (anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, analýza léčiv, příprava léčiv, chemie léčiv, farmakognózie) a osvojí si moderní postupy při poskytování zdravotní péče.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve všech typech lékáren, v prodejnách léčivých rostlin a zdravotnických potřeb, na katedrách farmaceutických, lékařských a přírodovědných fakult, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, na pracovištích zabývajících se výrobou léčiv, v distribučních firmách.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP