Přeskočit navigaci

[ M ] Laboratorní asistent

  • Kód oboru: 53-43-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zdravotnictví (Kód: 53)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci si osvojí provádění činností laboratorní diagnostické péče, tj. provádět neinvazivní odběry biologického materiálu, základní laboratorní měření a vyšetření, identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovacích materiálů, hodnotit jejich kvalitu a zajišťovat jejich zpracování a následnou likvidaci, připravovat materiály pro laboratorní činnost, využívat přístrojovou a laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky uplatní v klinických laboratořích, zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve zdravotnických oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha