Přeskočit navigaci

[ N ] Diplomovaný nutriční terapeut

  • Kód oboru: 53-41-N/41
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zdravotnictví (Kód: 53)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro činnosti v komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy. Student se naučí zajišťovat péči v oblasti klinické výživy, poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb v souladu s diagnózou klienta/pacienta, zajišťovat dietetickou péči, hodnotit účinky léčebné výživy na klienta/pacienta, provádět poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie), podílet se na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Získá poznatky o moderních trendech a postupech v poskytování nutriční péče, z anatomie, fyziologie, patologie a dietologie, léčebné výživy, domácí a primární péče, psychologie, biochemie, chemie potravin, mikrobiologie, epidemiologie a hygieny.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako zdravotnický pracovník v oblasti preventivní a léčebné péče na úseku stravování ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v léčebných a lázeňských zařízeních, sanatoriích a léčebnách pro dospělé i děti, může pracovat jako preventista v oblasti výživy, v nutričních týmech, v poradnách, ordinacích zabývajících se výživou a léčebnou výživou.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha