Přeskočit navigaci

[ H ] Zpracovatel dřeva

  • Kód oboru: 41-57-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí číst technickou dokumentaci, používat materiálové a technické normy, volit, připravovat a správně používat materiál, vyrábět řezivo na pilařských strojích a provádět jejich údržbu, volit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí a strojně-technologické vybavení, provádět jejich údržbu a seřízení, vykonávat základní tesařské a truhlářské práce, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování a přepravy hotových výrobků, vést předepsanou dokumentaci a evidenci, provádět pracovní činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, orientovat se v problematice zaměstnaneckého poměru a podnikání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povoláních pilař, tesař a truhlář zejména při vykonávání odborných prací na lesních manipulačních skladech a v oblasti dřevozpracující výroby - v pilařských provozech, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských provozech, ve výrobě tesařských konstrukcí, lehkých dřevostaveb, zahradního nábytku a prvků zahradní architektury, ve výrobě domácích i hospodářských potřeb, ve výrobě podlahovin, obalů aj. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v příbuzném oboru zaměřeném na zpracování dřeva nebo na lesnickou mechanizaci, případně v oboru orientovaném na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha