Přeskočit navigaci

[ M ] Zahradnictví

  • Kód oboru: 41-44-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí upravovat pěstební prostředí rostlin, obdělávat půdu, hnojit a přihnojovat rostliny, provádět jejich ochranu a rozmnožovat je. Především ovládnou technologie pěstování zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin, včetně posklizňové úpravy a expedice. Naučí se zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky z živého i neživého materiálu k různým příležitostem. V oblasti sadovnictví a krajinářství se žáci naučí používat zásady kompozice a řešení nejdůležitějších typů zeleně, navrhovat sadovnické a krajinářské úpravy podle zadaného účelu a organizovat zakládání a údržbu sadovnických a krajinářských úprav. Žáci se také naučí pracovat se zahradnickou technikou, využívat zařízení v zahradnické výrobě a řídit traktor v silničním provozu i polních podmínkách nebo osobní automobil v silničních podmínkách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména ve středních funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Mohou pracovat v obchodu, ve službách nebo poradenství, především ale v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, vazačství a aranžování květin a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby. Absolventi se tedy konkrétně uplatní jako technici v zahradnictví, agronomové, jako podnikatelé, obchodníci nebo jako úředníci v oblasti státní správy. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zahradnických, resp. zemědělských oborech.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP