Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Zahradnictví

  • Kód oboru: 41-44-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí rozmnožovat, pěstovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty, tzn. především zeleninu, ovoce, ale i květiny a okrasné dřeviny. Také se naučí k různým příležitostem zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky z živého a neživého materiálu. Dále budou navrhovat, projektovat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy a k tomuto účelu budou pracovat se zahradnickou technikou a budou umět používat zařízení v zahradnické výrobě. Naučí se též provádět různé obchodně podnikatelské aktivity v zahradnickém podniku společně se snahou o vysokou úroveň své práce, výrobků a služeb.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Mohou pracovat v obchodu, ve službách, v poradenství, marketingu, především ale v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, floristika a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby. Absolventi se tedy konkrétně uplatní například jako technik v zahradnictví, agronom, podnikatel, obchodník případně jako úředník v oblasti státní správy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zahradnických oborech nebo i v oborech zemědělských.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha