Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Trenérství dostihových a sportovních koní

  • Kód oboru: 41-43-L/52
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci si v nástavbovém oboru vzdělání prohlubují vědomosti a dovednosti získané v oboru vzdělání s výučním listem. Učí se trénovat jezdce a koně pro jednotlivé sportovní a dostihové disciplíny a ostatní způsoby využití koní, vést základní výcvik jezdce, používat správné pokyny a pomůcky, zabezpečovat ochranu zvířat proti týrání, provádět a organizovat ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých kategorií koní, zajišťovat rozmnožování, posuzovat jejich zdravotní stav a realizovat preventivní opatření, obsluhovat a pečovat o technická zařízení a stájovou mechanizaci v chovu koní, vést doklady o pohybu finančních prostředků v podniku, realizovat podnikatelské aktivity v oblasti tréninku dostihových a sportovních koní, v chovu koní a agroturistice.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v podnicích a výrobních provozech zemědělské výroby nebo v samostatné podnikatelské činnosti zaměřené na trénink dostihových a sportovních koní, zejména v povolání asistenta trenéra a trenéra. Dále se uplatní jako vedoucí jízdárenských provozů a oddílů, cvičitelé, trenéři v agroturistice, školitelé v rekreačním ježdění, agroturistice a dalších provozech zaměřených na chov koní a také se uplatní jako zootechnici, farmáři nebo jako samostatní podnikatelé, plemenáři, šlechtitelé, prodejci služeb pro zemědělství, apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v zemědělských oborech (hlavně v oborech zaměřených na zootechniku), poměrně často i v oborech skupiny Ekologie a ochrana životního prostředí nebo Pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických a technických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.