Přeskočit navigaci

[ M ] Vinohradnictví

  • Kód oboru: 41-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zpracovat plán výsadby a následně zakládat vinice a ovocné sady s ohledem na klimatické a půdní podmínky a ekologická a krajinářská hlediska. Budou také připravovat půdu pro pěstování rostlin, řídit výsadbu, pečovat o vinice a ovocné sady, rozmnožovat vinnou révu a ovocné dřeviny. Naučí se pracovat se stroji, zařízeními a nářadím, budou u nich provádět údržbu a seřizování. V oblasti technologie se žáci naučí sklízet a zpracovávat moštové hrozny, vyrábět révová vína, zpracovávat ale také ovoce a vyrábět potravinářské výrobky. Získají též odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupiny T.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcích v odvětví vinohradnictví, vinařství a ovocnictví. V příbuzných zahradnických oblastech mohou pracovat především v následujících výrobních činnostech: množení školkařského materiálu, pěstování révy vinné a ovocných dřevin, výroba vína, eventuálně skladování a zpracování ovoce. Mohou též pracovat v sommeliérství, ve specializovaných obchodech a velkoobchodech a v oblasti agroturistiky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zahradnických resp. zemědělských oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha