Přeskočit navigaci

[ N ] Lesnictví

  • Kód oboru: 41-32-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon náročných lesnických i přidružených činností, pro terénní práce v chráněných oblastech různých typů a další činnosti související s lesy, přírodou a myslivostí. Student se naučí komplexně řešit problémy lesnické, životního prostředí i úpravy krajiny s ohledem k legislativě České republiky i Evropské unie, podílet se na environmentální výchově se zaměřením na studenty škol i dospělou populaci. Získá znalosti pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru, seznámí se s problematikou lesního hospodářství, myslivosti, ekologie a ochrany přírody, přírodními zákonitostmi a novými směry v lesním hospodaření a úpravách krajiny.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako lesní hospodář na malých majetkových celcích, ale i ve všech ostatních typech současného lesního hospodaření a podnikání. Může pracovat v ústavu pro hospodářskou úpravu lesa, ve výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v orgánech státní správy na úseku životního prostředí, v obecních úřadech, v institucích státní ochrany přírody všech typů.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha