Přeskočit navigaci

[ N ] Zemědělské podnikání

  • Kód oboru: 41-31-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium je zaměřeno na podnikatelské a manažerské činnosti v zemědělství a v přidružených oblastech. Během studia lze získat různá oprávnění, např. k práci s některými zemědělskými stroji.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako manažer v provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, v podnicích služeb pro zemědělství, v podnicích zaměřených na obnovu venkova a údržbu krajiny, v nákupních a obchodních organizacích, v ekonomických útvarech podniků, v úřadech samosprávy a státní správy, v pojišťovnictví, v plemenářských a šlechtitelských organizacích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP