Přeskočit navigaci

[ N ] Péče o krajinu

  • Kód oboru: 41-31-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor má dvě zaměření: pozemkové úpravy a ekologie regionu a zemědělské technologie a stavby v krajině. V zaměření pozemkové úpravy a ekologie regionu získá student znalosti pro činnosti při navrhování pozemkových a krajinářských úprav. Naučí se navrhovat a plánovat využití neobdělané zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin, podporovat alternativní způsoby hospodaření v krajině, podílet se na tvorbě mikroregionálních či regionálních projektů zaměřených na obnovu a údržbu krajiny, organizovat a realizovat ochranu jednotlivých složek životního prostředí, hospodařit se zemědělskou půdou, lesy, rybníky, řešit výsadbu a údržbu zeleně, nakládat s odpady. Zaměření zemědělské technologie a stavby v krajině poskytuje vědomosti umožňující podílet se na posuzování ekologických a etologických aspektů při realizaci zemědělských a drobných ekologických staveb. Student se seznámí s výrobou zemědělských technologií, obchodními zákonitostmi, technologiemi pěstování a využití energetických plodin, s alternativními způsoby hospodaření v krajině, způsoby nakládání s odpady a vlivem na životní prostředí, využívat program CAD při rozkreslování projektů technologií a staveb.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se zaměřením na pozemkové úpravy a ekologie regionu najde uplatnění jako pracovník referátu životního prostředí, pozemkových a katastrálních úřadů, České inspekce životního prostředí, správy zvláště chráněných území, jako odborník pro ekologii, pracovník realizující výsadbu a údržbu zeleně, pěstování a využití energetických plodin, poradce. Absolvent zaměření zemědělské technologie a stavby v krajině se uplatní jako poradce projektantů zemědělských a ekologických staveb, pracovník stavebně-správních oddělení, jako obchodní zástupce výrobců zemědělské techniky, poradce zemědělců.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP