Přeskočit navigaci

[ N ] Agroturistika

  • Kód oboru: 41-31-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky, v oblasti ekologie, tvorby a ochrany krajiny, v urbanistice a stavebních úpravách ve venkovských zástavbách i volné krajině. Student se seznámí se zásadami zemědělské výroby a specializacemi v rostlinné i živočišné výrobě, technologiemi zpracování rostlinných a živočišných výrobků i ve vazbě na vlastním stravování hostů, principy tržní ekonomiky, účetnictví, daňové problematiky. Naučí se vést a zpracovávat účetnictví, využívat znalosti zeměpisu, psychologie zákazníka, principů turistického ruchu, rekreačních činností a pohostinství. Předměty: zeměpis, psychologie, etika a právní nauka podnikání, marketing a finanční řízení podniku, aplikovaná ekonomika, pěstování rostlin, chov zvířat, zpracování zemědělských výrobků, ekologie a krajina, stavební tvorba, turistický ruch, ubytování, stravování, myslivost a ochrana zvěře.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v různých formách podnikání a rozvoje agroturistiky a ekoturistiky.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP