Přeskočit navigaci

[ M ] Rostlinolékařství

  • Kód oboru: 41-04-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí ovládat základní technologické postupy při pěstování zemědělských plodin, sestavovat osevní postupy a vytvářet plány hnojení a plány ochrany rostlin. Budou sledovat vývoj chemických látek vhodných k aplikaci v zemědělství, správně volit jednotlivé pesticidní látky a naučí se také pracovat se speciálními počítačovými programy. Žáci se dále naučí provozovat skladové hospodářství a manipulovat s chemickými přípravky, provádět údržbu motorových vozidel a získají odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel skupin T, B. Pro výkon své práce žáci budou respektovat zákonná opatření České republiky i Evropské unie, nakládat vhodně s odpady vzniklými při vykonávání rostlinolékařské péče a zabezpečovat rostlinolékařskou činnost s ohledem na ochranu životního prostředí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní na trhu práce především v zemědělské prvovýrobě jako specialisté rostlinolékaři, mohou též pracovat ve službách pro zemědělství a v oblasti poradenství, uplatní se případně ve sféře zpracování a odbytu zemědělské produkce, v distribuci a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství, na pracovištích ochrany životního prostředí apod. Konkrétně se uplatní jako zemědělští technici v ochraně rostlin, jako agronomové, specialisté pracovišť ochrany životního prostředí a krajiny nebo jako samostatní podnikatelé v zemědělství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zemědělských oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha