Přeskočit navigaci

[ N ] Bezpečnost práce a krizové řízení

  • Kód oboru: 39-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium je uspořádáno modulárně. Základními prvky vzdělávání jsou moduly, které se prolínají dalšími čtyřmi vzdělávacími programy. Každý modul, ať už povinný, povinně volitelný nebo volitelný, je ohodnocen určitým počtem kreditů. Všichni studenti absolvují společný základ, který je východiskem pro další odborné vzdělávání. Během studia je možné svůj původní výběr změnit a přestoupit podle možností školy na jiný vzdělávací program. Nabízí se tyto varianty: 37-41-N/01 Dopravní a spediční činnost, 63-43-N/05 Finanční řízení, 63-41-N/03 Marketing, 63-41-N/06 Řízení výroby.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako technik požární ochrany, koordinační technik, pracovník krizového centra, koordinátor krizového plánování, bezpečnostní technik, člen složky integrovaného záchranného systému.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP