Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

  • Kód oboru: 39-41-L/02
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, tj. spojovat trubní a elektrotechnické materiály, sestavovat rozvody, vypracovávat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, montovat zařizovací předměty, spotřebiče, osazovat měřidla, instalovat a propojovat jednotlivé části rozvodů včetně jejich prvků, kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci, připojovat na zdroje, zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat zařízení s pomocí technické dokumentace a měřicí techniky. Žáci se také naučí číst a vytvářet technickou dokumentaci a provádět měření.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Matematika, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit při vykonávání odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech jako instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektrotechnik, provozní technik aj. Po získání praxe mohou zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků, vedoucích provozoven apod., dále se mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a stavebnictví.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP