Přeskočit navigaci

[ N ] Řízení bezpečnosti práce

  • Kód oboru: 39-08-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Speciální a interdisciplinární obory (Kód: 39)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium připravuje pro výkon funkce manažera BOZP a pro zajišťování bezpečnosti osob a majetku v podniku či firmě. Student si osvojí právní předpisy a normy, seznámí se s řídícími systémy řízení BOZP, učí se zpracovávat a zavádět specifické bezpečnostní programy a normy, řídit tým specialistů odpovědných zaměstnavateli za prevenci rizik, zavádět a uplatňovat zásady bezpečnosti práce, organizovat školení v otázkách BOZP, uplatňovat zásady ochrany zdraví pracovníků v rámci hygieny práce, vybírat a přidělovat osobní ochranné pracovní prostředky, prosazovat zásady péče o pracovní prostředí, zavádět metody ke zvyšování úrovně kultury práce, uplatňovat zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a prevence závažných havárií, vést dokumentaci BOZP.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent může pracovat v zaměstnaneckém poměru nebo formou zajišťování služeb/zakázek - outsorcingu. Najde uplatnění jako bezpečnostní technik, nebo na úrovni pozice mezi ředitelem podniku a bezpečnostním technikem jako manažer BOZP.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP