Přeskočit navigaci

[ M ] Logistické a finanční služby

  • Kód oboru: 37-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené s příjmem a výdejem poštovních zásilek na poštovní přepážce, s přepravou poštovních zásilek a zboží obecně, s prací na přepážce pošty, banky nebo pojišťovny. Nedílnou součástí přípravy je i ekonomické vzdělávání, kde se žáci naučí vykonávat činnosti spojené s chodem podniku, např. vedení podnikové administrativy, kalkulace cen, personální agenda, účetní agenda, nástroje marketingu a další. Během přípravy je též kladen důraz na komunikaci s klienty, a to jak ústní, tak i písemnou.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Zeměpis, Cizí jazyk
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mohou odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách. Uplatní se na poštách, bankách, pojišťovnách a přepravních společnostech. Taktéž se mohou uplatnit na obchodně ekonomických úsecích podniků všech typů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech zaměřených na poštovnictví, logistiku, bankovnictví, pojišťovnictví nebo ekonomii.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP