Přeskočit navigaci

[ N ] Dopravní logistika a obchod

  • Kód oboru: 37-41-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá provozní, obchodní a manažerské znalosti ve všech oborech dopravy (silniční, železniční, letecké, vodní, městské hromadné) – osobní i nákladní, vnitrostátní a mezinárodní, zasilatelství a logistiky. Naučí se řešit logistické řetězce ve všech souvislostech (dopravních, celních, ekonomických, marketingových a geografických), aplikovat metody v logistice oběhových procesů, stanovit ceny a zasilatelské, přepravní a tarifní podmínky pro daný druh přepravy. Orientuje se v problematice správního řízení v dopravě, v legislativě platné na území České republiky a ostatních zemí Evropské unie, přepravním právu a jeho aplikacemi v jednotlivých oborech vnitrostátní a mezinárodní dopravy, systému integrované a kombinované přepravy, získá přehled o logistických, dopravních a zasilatelských firmách v České republice a významných firmách ve světě, zásadách projektování logistických procesů a problematice spedičních služeb.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oborech silniční dopravy, železniční dopravy, letecké dopravy, říční dopravy, námořní dopravy, městské dopravy, kombinované dopravy a v zasilatelství, ve výrobních a obchodních firmách a ve státní správě na úseku dopravy a logistiky. V obchodních a přepravních úsecích logistických, dopravních a zasilatelských firem může pracovat jako manažer v dopravě, zasilatel, technický pracovník v oborech dopravy, referent v oborech dopravy, logistik v dopravě a přepravě, dispečer, disponent, akviziční pracovník, logistik skladových operací, samostatný statistik, bezpečnostní pracovník, technik dopravně správních evidencí, pracovník samosprávy pro dopravu, kalkulant, obchodní zástupce v zahraničí, celní deklarant (po splnění podmínek Generálního ředitelství cel), bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí (po splnění požadavků Ministerstva dopravy).

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP