Přeskočit navigaci

[ N ] Provoz a ekonomika dopravy

  • Kód oboru: 37-41-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je zaměřen na činnosti v jednotlivých druzích dopravy. Student získá komplexní znalosti o silniční dopravě, osobní a nákladní dopravě v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů, naučí se řídit a zajišťovat přepravní činnosti a agendu železniční stanice, organizovat a kontrolovat posunovací a vlakotvorné práce, řídit vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídit a kontrolovat hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu, zabezpečovat a řídit provoz osobní nebo nákladní dopravy v organizační jednotce dopravní firmy, provádět kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep, zajišťovat řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako referent silniční dopravy, referent železniční dopravy, dispečer železniční dopravy, manažer provozu silniční dopravy, kontrolor přepravy cestujících, kontrolor vozby, dispečer lodní dopravy.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha