Přeskočit navigaci

[ N ] Letecká doprava v cestovním ruchu

  • Kód oboru: 37-41-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblasti využívání letecké dopravy v cestovním ruchu a aplikací letectví v oblasti služeb cestovního ruchu, pro činnosti středních a vyšších pracovníků v oblasti managementu a marketingu i pro vlastní podnikání. Student získá podnikatelské a manažerské dovednosti, znalosti z oborové profilace, tzn. aplikace letectví v cestovním ruchu a osvojí si cizí jazyk se speciálním zaměřením na letectví.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako logistik, technik letecké dopravy, řídící odbavovací plochy, operátor letových dat, pracovník v dopravní infrastruktuře, pracovník cestovního ruchu, pracovník samosprávy pro cestovní ruch nebo dopravu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.