Přeskočit navigaci

[ N ] Dopravní a spediční činnost

  • Kód oboru: 37-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblasti vnitrostátní i mezinárodní dopravy, zasílatelství a celní deklarace. Student se naučí vyřizovat obchodně přepravní záležitosti, navazovat a udržovat kontakty se zákazníky a partnery tuzemskými i zahraničními. Studium je uspořádáno modulárně. Základními prvky vzdělávání jsou moduly, které se prolínají dalšími čtyřmi vzdělávacími programy. Každý modul, ať už povinný, povinně volitelný nebo volitelný, je ohodnocen určitým počtem kreditů. Všichni studenti absolvují společný základ, který je východiskem pro další odborné vzdělávání. Během studia je možné svůj původní výběr změnit a přestoupit podle možností školy na jiný vzdělávací program. Nabízí se tyto varianty: 39-41-N/01 Bezpečnost práce a krizové řízení, 63-43-N/05 Finanční řízení, 63-41-N/03 Marketing, 63-41-N/06 Řízení výroby.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako logistik v dopravě a přepravě, referent přepravy, speditér (zasilatel), obchodní referent, logistik skladových operací, vedoucí pracovník expedice, celní deklarant, referent státní správy v oboru.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP