Přeskočit navigaci

[ H ] Štukatér

  • Kód oboru: 36-63-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní dílenské a stavební štukatérské práce v interiéru a exteriéru tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat a sestavovat jednoduché modely, formy a odlitky ze sádry, štuku, betonu, umělého kamene a jiných materiálů, snímat formy z modelů; osazovat dílensky zhotovené a průmyslově vyrobené štukatérské prvky na stavbě; zhotovovat šablony pro profilování štukatérských prvků, nanášet štukovou hmotu na povrch stěn a stropů a profilovat ji pomocí šablon; zhotovovat štukatérské omítky, sgrafito, profily a poloreliéfy, rabicové stěny, stropy a klenby; provádět jednoduché restaurátorské práce štukatérských prvků; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty štukatérských prací; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání zedník nebo štukatér při výkonu odborných štukatérských prací ve štukatérských a stavebních firmách, při dílenských a stavebních štukatérských pracích. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti zednictví a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity v oborech stavebního zaměření.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.