Přeskočit navigaci

[ H ] Mechanik plynových zařízení

  • Kód oboru: 36-52-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí montovat veškerá zařízení související s rozvodem plynu a jeho spotřebou, ovládat montážní postupy pro rozvádění plynu jak v domovních rozvodech, tak i ve vnějších sítích uložených v zemi. Naučí se dodržovat zásady údržby a oprav uvedených zařízení i dodržování bezpečnosti práce. Osvojují si potřebu spolehlivosti provozu zařízení, znají význam technické dokumentace, cyklického provádění kontrol a revizí, dodržování pracovních postupů dle předpisů platných pro plynárenství ve smyslu zajištění nepřetržitého provozu. Žáci získají odbornou připravenost pro svařování kyslíko-acetylenovým plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování plastů na tupo a elektrotvarovkou v rozsahu základních kurzů pro tyto druhy svařování.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit při pracích souvisejících s dopravou plynu (např. na tranzitních plynovodech, v distribučních soustavách na jednotlivých krajích, nebo při budování domovních rozvodů stavebně montážními firmami), jeho uskladňováním a spotřebou. Tyto činnosti se týkají jak montáže, tak i zajišťování provozu sítí, obsluhy a údržby používaných stanic, jako např. měřící, regulační, odorizační a kompresní. U stavebních firem mohou budovat vnitřní rozvody plynu a instalovat plynové spotřebiče. Po absolvování následného školení u jednotlivých výrobců plynových spotřebičů mohou provádět i jejich servis (např. sporáky, topidla a kotle). Po získání praxe a složení příslušných zkoušek mohou vykonávat i funkce revizního technika. Absolventi mohou pokračovat ve studiu s cílem získat maturitní vysvědčení, a to zejména v technických oborech se zaměřením na stavebnictví, strojnictví, plynárenství, teplárenství, případně další technický směr.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP