Přeskočit navigaci

[ M ] Geodézie a katastr nemovitostí

  • Kód oboru: 36-46-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí v terénu zaměřovat potřebné hodnoty a údaje za pomoci nejmodernějších přístrojů (např. totálních stanic, GPS), naměřené údaje dále početně i graficky zpracovávat s využitím moderní výpočetní techniky a geodetického softwaru. Žáci jsou připravováni na činnosti spojené s evidencí pozemků a staveb, včetně právních vztahů k nim, na vytváření a využívání mapových děl a geografických informačních systémů. Získávají základní znalosti v oboru geodézie, fotogrammetrie, mapování, kartografie a dálkového průzkumu Země.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Zeměpis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní střední odborní pracovníci v zeměměřictví a katastru nemovitostí jak ve státní správě, tak ve sféře podnikatelské. Uplatní se v pracovních pozicích referent katastru nemovitostí, geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr, operátor geografických informačních systémů. Zeměměřickou činnost vykonávají např. ve výstavbě, provádí odborné práce v operátech katastru nemovitostí, své uplatnění nachází také při tvorbě, obnově a vydávání kartografických děl a v dálkovém průzkumu Země. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, např. v oboru odhadcovství, a na vysokých školách stavebního zaměření.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha