Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Technik plynových zařízení a tepelných soustav

  • Kód oboru: 36-45-L/52
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci si osvojí znalosti související se stavebně montážní činností jak pro oblast inženýrských sítí uložených v zemi, tak i v technických zařízeních budov. Tuto problematiku si osvojují jakožto celý proces tvorby stavebního díla, tzn. od projektování přes přípravu staveb, vlastní výstavbu, provoz a údržbu plynárenských a teplárenských sítí, ale i technických zařízení budov. Pro oblast přípravy staveb projektují jednoduché plynovodní sítě a přípojky dle platných ČSN a technických pravidel, pro tepelnou techniku zpracovávají tepelné bilance budov, výpočty rozvodů tepla. Pro stavby zvládají dle dispozic objektu volbu plynových spotřebičů a jejich umísťování, v neposlední řadě pak dodržování bezpečnosti a protipožární ochrany jak při projektování, tak i při vlastní výstavbě. Znají bezpečnostní a jistící prvky používané v plynárenství a teplárenství. Osvojí si význam kontrol a revizí prováděných na plynových zařízeních a tlakových nádobách. Naučí se bezpečně manipulovat a provozovat plynová zařízení, diagnostikovat případné poruchy a navrhovat jejich odstraňování.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní středně techničtí pracovníci, kteří naleznou své uplatnění jak v oboru plynárenství, tak i teplárenství, případně i v jiných oblastech zdrojů energie. Po získání praxe a vykonání potřebných zkoušek mohou provádět kontrolní a revizní činnost. Pro oblast plynárenství mohou pracovat jako technici v kompresních stanicích, regulačních stanicích i jako správci sítí. V oblasti technických zařízení budov mohou vykonávat funkci přípraváře staveb, následně i stavbyvedoucího, bezpečnostního a protipožárního technika. Ve větších organizacích mohou být i správci budov (průmyslových, administrativních a obytných), případně jako energetici podniku. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve strojírenských a stavebních oborech, ale i v oborech pedagogických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP