Přeskočit navigaci

[ N ] Ochrana památek a krajiny

  • Kód oboru: 36-41-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro technicko-hospodářské činnosti v oblastech pozemního stavitelství a péče o historické a památkově chráněné objekty a krajiny. Zaměřuje se na klasické pozemní stavitelství s důrazem na historické stavby, jejich průzkum, dokumentování a rekonstrukce včetně úprav okolí.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve stavebnictví u specializovaných firem zaměřených na ekologické stavby nebo rekonstrukce staveb. Najde uplatnění na úrovni středního managementu jako specialista na historické stavby ve stavebních firmách, ve státní správě na odborech stavebních, výstavby a rozvoje a životního prostření, ve správách národních parků, chráněných oblastí a v dalších institucích, jejichž činnost je zaměřena na zachování historického dědictví.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha