Přeskočit navigaci

[ N ] Inženýrské stavitelství

  • Kód oboru: 36-41-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program navazuje na středoškolské studium oboru stavebnictví. Připravuje pro výkon technickohospodářských činností v oblasti inženýrského stavitelství, zejména dopravního stavitelství a vodohospodářských staveb, a to jak navrhování těchto staveb, tak jejich přípravy a realizace. Student získá mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society London).

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve vyšších technických funkcích na stavbách, v projekci, ve správních orgánech, v řídících funkcích stavebních firem apod. Může pracovat jako technik úseku, technik rozvojář, technik dispečer, technik projektant, pracovník samosprávy pro územní plánování, pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu, stavbyvedoucí.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha