Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Technik dokončovacího zpracování tiskovin

  • Kód oboru: 34-57-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají poznatky o polygrafických materiálech, jejich vlastnostech, technologických operacích v jednotlivých fázích polygrafické výroby. Naučí se posuzovat grafickou úroveň dokončovacího zpracování tiskovin a kvalitu polygrafických materiálů. Obsahem přípravy jsou i základy grafické úpravy a navrhování tiskovin a knihařských výrobků. Získané poznatky jsou pak uplatňovány v oblasti výtvarné knižní vazby. Samostatnou problematiku pak tvoří průmyslová výroba vazeb.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatňují ve specializovaných knihárnách, tiskárnách, reklamních agenturách nebo restaurátorských dílnách. Mohou se také uplatnit jako technologové v tiskárnách nebo produkční ve vydavatelsko-nakladatelské sféře. Po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole v polygrafickém nebo výtvarném oboru.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP