Přeskočit navigaci

[ H ] Knihař

  • Kód oboru: 34-57-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Obor zahrnuje jak ruční, tak průmyslovou knihařskou výrobu. Žáci se naučí zhotovovat celý sortiment knihařských výrobků, obsluhovat a ošetřovat knihařské stroje a obsluhovat automatické linky a programovatelná zařízení v knihařské výrobě, ručně vázat časopisy, knihy, alba, obchodní knihy, podpisové knihy apod., provádět speciální knihařské práce (např. pouzdra na knihy, věnovací desky), zhotovit paspartu a zdobit knižní desky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatňují v knihařských a kartonážních provozech a dalších provozech polygrafického průmyslu při přípravě materiálů ke zhotovení knihařských výrobků, sestavení pracovního postupu, seřizování a obsluze strojů i vytvoření knižní vazby apod. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia oboru vzdělání polygrafický průmysl, ukončeného maturitní zkouškou.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha