Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Fotograf

  • Kód oboru: 34-56-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí praktickým dovednostem a činnostem nezbytným při fotografování standardních fotografických situací, při využití klasické i digitální fotografie ve všech běžných fotografických žánrech. Osvojí si úkony, prováděné při přenosu obrazu do počítače, úpravách obrazu v počítači, jeho konečném zhotovení klasickou cestou nebo digitálním tiskem.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Výtvarná výchova, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se v povolání fotograf v různých oborech užité fotografie, především ve všech oblastech zakázkové fotografie, v redakcích novin a časopisů, v redakcích mediálních agentur pracujících s obrazem při propagaci a reklamní tvorbě, ve výstavnictví, v knižních nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech, v oblasti vědecké a technické fotografie, v organizacích a firmách poskytujících specializované nebo jen zpracovatelské fotografické služby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha