Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Tiskař na polygrafických strojích

  • Kód oboru: 34-52-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí obsluhovat tiskové stroje, ovládat dálkové řízení tiskového stroje, používat optimální technologické postupy při tisku nejrůznějších druhů tiskovin, odhalovat a odstraňovat závady při tisku včetně závad na tiskovém stroji, provádět kontrolu kvality tiskových výstupů a jejich korekturu v průběhu tisku, zajišťovat technickou přípravu výroby a odbyt výrobků, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, volit vhodnou technologii a materiály a sestavit kalkulaci výrobků a ovládat tvorbu cen. Získají přiměřené znalosti z dějin umění, orientaci ve výtvarných technikách ve vztahu k polygrafii a přehled o struktuře polygrafického výrobního odvětví, tj. o finálních výrobcích, základních druzích zařízení, knižní produkci a technologiích k její výrobě.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění při obsluze nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií. Uplatní se i v reklamních agenturách a grafických studiích při určení nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality, tedy ve firmách, které se zabývají výrobou tiskovin všemi dostupnými tiskovými technikami. Rovněž se může uplatnit ve vydavatelstvích a nakladatelstvích jako produkční. Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách zejména polygrafických oborů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha