Přeskočit navigaci

[ H ] Tiskař na polygrafických strojích

  • Kód oboru: 34-52-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají manuální dovednosti a návyky při práci na tiskových strojích a zařízeních, včetně jejich ošetřování, seřizování a základní údržby. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál a tiskový stroj. Součástí vzdělávání je i zvládnutí problematiky přípravy tiskových forem, řízení kvality tiskové produkce a získání přehledu o polygrafickém výrobním odvětví a orientaci v příbuzných polygrafických oborech.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru vzdělání se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů, přípravě a zhotovování tiskových forem. Jsou schopni samostatně a kompletně produkovat tištěné materiály a provádět údržbu polygrafických strojů. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oboru vzdělání polygrafický průmysl.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha