Přeskočit navigaci

[ M ] Obalová technika

  • Kód oboru: 34-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů a ovládat technologické postupy, tj. volit vhodný materiál obalu, výrobní a technologický postup jeho výroby v závislosti na požadavcích odběratele a v souladu s vývojovými trendy a hodnotit kvalitu a užitné i estetické vlastnosti obalu. Dále se žáci učí organizovat proces výroby obalů a zajišťovat požadovanou produkci. Řeší výrobní návaznosti procesu výroby, plynulé zásobování materiálem a surovinami, učí se práci v týmu, pracovat s normami a orientovat se v pracovněprávní legislativě.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění ve středních i malých firmách a jsou připraveni k výkonu náročných povolání při obsluze, ošetřování a údržbě, seřizování a programování strojů a linek na výrobu obalů a jejich povrchovou úpravu včetně úpravy grafické. Absolventi se mohou též uplatnit v technickohospodářských funkcích (např. jako vedoucí provozu, mistři dílny, technologové, normovači, zásobovači, pracovníci technické kontroly, konstruktéři výrobků, v technické přípravě výroby apod.). Vzhledem k dostatečně dimenzovanému vzdělávání v oblasti informačních technologií a využití aplikačního software mohou najít uplatnění v oblasti využití CAD/CAM systémů i mimo obor výroby obalů. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou též pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách zejména v technologických oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha