Přeskočit navigaci

[ M ] Polygrafie

  • Kód oboru: 34-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se připravují k zabezpečování výroby tiskovin po stránce technické i technologické, tj. k řízení technologických postupů ve výrobních odděleních, posouzení kvality polygrafických materiálů a stanovení jejich spotřeby, zpracování textových a obrazových předloh pro předtiskovou přípravu pomocí grafických počítačových programů, posouzení využití reprodukčních systémů, tiskových strojů a strojů pro dokončovací zpracování. Žáci se připravují zvládnout organizaci a řízení výrobních činností na dílčích úsecích polygrafické výroby ve fázích zpracování tiskových podkladů, tisku a dokončovacího zpracování. Dále se učí posoudit grafickou úroveň tiskovin, provádět kontrolu a vyhodnocovat kvalitu na všech úsecích polygrafické výroby. Rovněž se učí zvládnout ekonomické činnosti v souvislosti s podnikáním v dané oblasti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní ve výrobním, technickém, technologickém, ekonomickém a obchodním úseku polygrafických podniků, nakladatelstvích a vydavatelstvích, reprodukčních střediscích, reklamních agenturách a DTP studiích jako technologové polygrafické výroby, obchodní zástupci, vedoucí zásobování, příjmu zakázek, mistři v tiskárně, operátoři na zařízeních pro předtiskovou přípravu a zpracování obrazu a textu. Absolventi také mohou pokračovat v dalším studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole zejména polygrafických oborů.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha