Přeskočit navigaci

[ E ] Zpracovatel přírodních pletiv

  • Kód oboru: 33-58-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se podle zaměření na košíkářskou a/nebo kartáčnickou výrobu (škola může volit jeden nebo oba profilující okruhy) naučí zhotovovat dekorační a užitkové výrobky z přírodních pletiv a ostatních materiálů tj. rozlišovat, připravovat, ošetřovat a zpracovávat základní a pomocné materiály v košíkářské a/nebo kartáčnické výrobě, číst technickou dokumentaci výrobků a kreslit jednoduché výkresy a náčrty výrobku nebo jeho části, vyrábět jednoduché výrobky s využitím vhodného materiálu, pracovních nástrojů a technologického postupu, provádět jednoduché opravy a renovace výrobků, ošetřovat a skladovat materiály i výrobky, balit a připravovat k expedici hotové výrobky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména při zpracování přírodních pletiv a dalších materiálů v košíkářské a/nebo kartáčnické výrobě při výrobě pletených, užitkových a dekoračních košíkářských výrobků, galanterních předmětů a bytových doplňků z přírodních pletiv a kartáčnických výrobků například v povoláních košíkář, kartáčník, výrobce dřevěných předmětů aj. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha