Přeskočit navigaci

[ H ] Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

  • Kód oboru: 33-54-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí odborné dovednosti pro zhotovování a opravy dechových a bicích hudebních nástrojů v individuální a sériové výrobě, tj. pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací při výrobě hudebního nástroje nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení, technologické postupy výroby hudebních nástrojů, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů, balení, skladování, přepravy, expedice hotových výrobků, provádět opravy a renovace hudebních nástrojů i jejich ladění.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika, Hudební výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti výroby hudebních nástrojů. Uplatní se jako mechanici dechových a bicích hudebních nástrojů přímo ve výrobě nebo v prodejnách a opravnách hudebních nástrojů. Absolventi najdou také uplatnění jako pracovníci v oblasti kontroly kvality výrobků. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.