Přeskočit navigaci

[ H ] Mechanik hudebních nástrojů

  • Kód oboru: 33-54-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí základní výrobní postupy při výrobě a opravách hudebních nástrojů, tj. pracovat s návrhy a technickou dokumentací ve výrobě, volit a používat vhodné materiály, nářadí, pomůcky, stroje, zařízení, technologické a pracovní postupy pro danou výrobní operaci, zhotovovat v individuální a sériové výrobě hudební nástroje, provádět jejich jednoduché opravy, renovace a ladění, ovládat a provádět pracovní činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků a uplatnit nabyté znalosti v oblasti prodeje hudebních nástrojů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika, Hudební výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci s výučním listem v oblasti výroby hudebních nástrojů. Uplatní se v povolání mechanik hudebních nástrojů, zejména jako mechanik akordeonů a foukacích harmonik, mechanik klávesových hudebních nástrojů a mechanik strunných hudebních nástrojů. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu v oborech zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.