Přeskočit navigaci

[ M ] Výroba hudebních nástrojů

  • Kód oboru: 33-43-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí technologické postupy, organizovat a řídit výrobu hudebních nástrojů, tj. pracovat s výtvarnými návrhy, konstrukční a technologickou dokumentací hudebního nástroje; hodnotit a vybírat vhodné materiály pro výrobu hudebního nástroje, provádět povrchovou úpravu, balení a skladování výrobků, zajišťovat odbyt výrobků, ladit a předvádět hudební nástroje, řídit individuální a sériovou výrobu hudebních nástrojů, vést provozní evidenci, sestavovat kalkulace výrobků a využívat marketingových nástrojů k prezentaci výrobků i podniku.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti výroby hudebních nástrojů. Uplatní se především jako technologové, konstruktéři a návrháři v oblasti výroby hudebních nástrojů nebo v managementu prodeje hudebních nástrojů. V povolání technik výroby hudebních nástrojů se na střední a nižší úrovni řízení a organizace výroby uplatní např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality vstupních surovin, materiálů i hotových hudebních nástrojů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech technických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.