Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

  • Kód oboru: 33-41-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí řídit a organizovat nábytkářskou a dřevařskou výrobu včetně její přípravy i distribuce hotových výrobků, tj. pracovat s výtvarnými návrhy, zhotovovat a používat technickou - konstrukční a technologickou - dokumentaci výrobků, uplatňovat znalost technologických a výrobních postupů, strojů, zařízení a nástrojů a posoudit jejich vhodnost pro danou výrobu, obsluhovat, seřizovat a udržovat stroje, zařízení a výrobní linky ve všech oblastech dřevařské a nábytkářské výroby, provádět kontrolu spolehlivosti a kvality výrobních procesů i hotových produktů, uskladňovat materiály a polotovary, balit a expedovat hotové výrobky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Matematika, Fyzika, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní při obsluze, seřizování a běžné údržbě výrobních zařízení, výrobních linek a při přímém řízení technologických procesů ve všech oblastech nábytkářské a dřevařské výroby jako operátoři výroby, vedoucí a přípraváři výroby, mistři, normovači, technologové výroby, pracovníci v oblasti kontroly kvality. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech zemědělských a lesnických, případně i v oborech technických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha