Přeskočit navigaci

[ H ] Výrobce kožedělného zboží

  • Kód oboru: 32-52-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (Kód: 32)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zpracovávat materiály pro výrobu kožedělného zboží, tj. provádět kompletní montáže výrobků podle výrobních postupů a technické dokumentace v galanterní, brašnářské a sedlářské výrobě. Žáci zvládnou technologické postupy a činnosti související s modelováním a konstrukcí výrobku, vykrajovat, vysekávat a zpracovávat dílce, sesazovat výrobek ručně i strojem, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení obuvnické dílny, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně kontroly funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu materiálu a meziproduktů a provádět konečnou kontrolu hotových výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Chemie, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při kvalifikovaném výkonu pracovních činností v oblasti zhotovování kožedělných výrobků, např. brašnářských, sedlářských, manžetářských a galanterních výrobků a rukavic, především v soukromých výrobních dílnách při řemeslném zhotovování výrobků, opravách a obnovování výrobků na zakázku, ale i v sériové výrobě. Absolventi jsou připraveni obsluhovat stroje, zařízení a linky v kožedělné výrobě, provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech kožedělné a obuvnické výroby.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha