Přeskočit navigaci

[ M ] Zpracování usní, plastů a pryže

  • Kód oboru: 32-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (Kód: 32)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají potřebné odborné znalosti a dovednosti v oblasti kožedělné, plastikářské a gumárenské výroby dané zaměřením oboru vzdělání na zpracovatelskou technologii usní, plastů, pryže, modelování a technologii obuvi, modelování a technologii galanterních výrobků, navrhování a modelování obuvi, galanterní a tvářené výrobky, ekonomiku a řízení činností ve výrobních a obchodních provozech. Žáci se během studia naučí posuzovat vhodný materiál pro konkrétní výrobu, užívat platné normy, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, ovládat technologické postupy a dodržovat technologickou kázeň. Žáci se podílí na výtvarném provedení výrobků, naučí se navrhovat a kreslit základní typy výrobků, pracovat s výtvarnými návrhy, technickou a konstrukční dokumentací, posuzovat kvalitu výrobků, sestavovat výrobky do kolekcí a ovládat ekonomické činnosti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti kožedělné, plastikářské a gumárenské výroby při výkonu povolání technik v kožedělné, plastikářské a gumárenské výrobě nebo na pozicích při navrhování, modelování, konstruování výrobků, realizaci nových výrobků a marketingových činnostech. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo se může ucházet o studium na vysokých školách, zpravidla v technických a ekonomických oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha